بایگانی برچسب

OWASP

‫استاندارد بررسی امنیت نرم افزار (ASVS) نسخه 2014

هدف اصلی این نسخه از استاندارد افزایش پذیرش و استفاده عمومی است. یکی از چالشهای اصلی چنین استانداردی، الزام برای برآورده کردن نیازهای دو گروه کاملاً متفاوت است. گروه اول افرادی هستند که با سازماندهی و اجرای یک برنامه امنیت نرم افزاری…

‫استاندارد بررسی امنیت نرم افزار (ASVS) نسخه 2016

یکی از استانداردهایی بسیار خوب و متداول که امروزه برای ارزیابی و وارسی امنیتی برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد، استاندارد ASVS است. در واقع ASVS به طور جامعه محور، سعی کرده چارچوبی مناسب برای نیازمندی های امنیتی و همچنین کنترل…

پروژه امنیتی OWASP

هر بازار تکنولوژی پر جنب و جوش نیاز به یک منبع بی طرف از اطلاعات دارد که مبتنی بر استانداردهای متن باز باشد. در فضای امنیتی نرم افزارها و برنامه های کاربردی، یکی از آن گروه ها، پروژه امنیتی وب اپلیکیشن متن باز (یا OWASP) است.OWASP یک سازمان…

استاندارد امنیتی ASVS

با توجه به این که مرکز ماهر ایران و آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد ترجمه دقیقی از استاندارد ASVS ارائه نموده اند، در این مقاله نیز از محتوای آنها استفاده شده است و نیازی به ترجمه متن اصلی مشاهده نشد. همچنین شما می توانید متن…