بایگانی برچسب

دوره پیشرفته متاسپلویت

جلسه پنجم دوره پیشرفته متاسپلویت: اسکن آسیب پذیری (قسمت دوم) + فیلم

در جلسه چهارم ما یاد گرفتیم که چگونه با استفاده از OpenVAS، یک ارزیابی آسیب پذیری شبکه را انجام دهیم. در جلسه پنجم، خواهیم دید که چگونه با استفاده از افزونه WMAP می توان ارزیابی آسیب پذیری برنامه وب را انجام داد. WMAP یک اسکنر آسیب…

جلسه چهارم دوره پیشرفته متاسپلویت: اسکن آسیب پذیری (قسمت اول) + فیلم

در جلسه چهارم دوره پیشرفته متاسپلویت، اسکن آسیب پذیری هدف مورد بررسی قرار گرفته است. در این آموزش سه اسکنر آسیب پذیری OpenVAS، Nessus و Nexpose مورد بررسی قرار گرفته است به طوری که یک سناریوی عملی براساس اسکنر OpenVAS روی هدف صورت گرفته…

دوره پیشرفته متاسپلویت (Metasploit)

متاسپلویت (Metasploit) برنامه ای برای آزمایش امنیت سیستم ها و سرویس های مبتنی بر شبکه های کامپیوتری است. فریمورک متاسپلویت به ما اجازه می دهد تا ضعف های امنیتی سیستم را کشف کنیم و برای این ضعف ها اکسپلویت دلخواه را اجرا نماییم. در دوره…

جلسه سوم دوره پیشرفته متاسپلویت: اسکن پروتکل + فیلم

در این آموزش قصد داریم نحوه اسکن پروتکل های هدف را با استفاده از فریمورک متاسپلویت بررسی کنیم. همانطور که در آموزش های قبلی متاسپلویت پیشرفته عنوان شد ماژول اگزیلیاری موجود در متاسپلویت چندین ابزار اسکن قوی در خانواده های متفاوت نرم…

جلسه دوم دوره پیشرفته متاسپلویت: اسکن پورت ها + فیلم

در این آموزش قصد داریم نحوه اسکن پورت های هدف را با استفاده از فریمورک متاسپلویت بررسی کنیم. یکی از دستوراتی که برای عملیات اسکن پورت مورد استفاده قرار می گیرد، دستور ماژول اگزیلیاری موجود در متاسپلویت است. با استفاده از اگزیلیاری که در…

جلسه اول دوره پیشرفته متاسپلویت: شروع کار و معرفی ماژول ها + فیلم

متاسپلویت چیست؟ متاسپلویت (Metasploit) برنامه ای برای آزمایش امنیت سیستم ها و سرویس های مبتنی بر شبکه های کامپیوتری است. فریمورک متاسپلویت به ما اجازه می دهد تا ضعف های امنیتی سیستم را کشف کنیم و برای این ضعف ها اکسپلویت دلخواه را…