بایگانی برچسب

دوره جامع موتور جستجوی شودان

معرفی دوره جامع موتور جستجوی Shodan (جلسه اول) + فیلم

در جلسه اول از دوره جامع موتور جستجوی Shodan، معرفی مختصری از کل دوره ارائه شده است به طوری که مفاهیم و موضوعات مورد بحث در کل دوره به طور خلاصه در جلسه اول عنوان می شود. مباحث عملی و کاربردی که شما در دوره Shodan فرا خواهید گرفت…

جمع بندی دوره جامع موتور جستجوی Shodan (جلسه هشتم) + فیلم

در جلسه هشتم از دوره جامع موتور جستجوی شودان به جمع بندی دوره پرداخته شده است. در این دوره ابتدا معرفی و آشنایی مختصری در مورد موتور جستجوی شودان صورت گرفت سپس نحوه نمایه سازی اطلاعات در شودان براساس پاسخ سرورها تشریح شد و در جلسات بعدی…

ارائه گزارش نتایج در Shodan (جلسه هفتم) + فیلم

در جلسه هفتم از دوره جامع شودان به بررسی نحوه دریافت گزارش نتایج حاصل از جستجو پرداخته شده است. خروجی گزارش نتایج برای اکانت های تجاری می تواند به صورت JSON, CSV, XML باشد و برای اکانت های معمولی گزارشات در قالب یک لینک به ایمیل کاربر…

شناسایی اهداف آسیب پذیر با Shodan (جلسه پنجم) + فیلم

در جلسه پنجم از دوره جامع شودان نحوه شناسایی و دسترسی به اهداف آسیب پذیر براساس فیلترهای جستجو تشریح شده است. همانطور که در جلسات قبل عنوان شد به وسیله فیلترهای جستجو امکان دستیابی به اهداف آسیب پذیر که وضعیت امنیتی مطلوبی ندارند، محقق…

نصب و بهره گیری از Shodan در کالی لینوکس (جلسه ششم) + فیلم

در جلسه ششم از دوره جامع موتور جستجوی شودان نحوه نصب شودان در کالی لینوکس و استفاده از فیلترها و دستورات شودان در محیط ترمینال لینوکس تشریح شده است. برای نصب شودان در کالی لینوکس به دو روش می توان اقدام کرد. دستور اول استفاده از…