بایگانی برچسب

آموزش NMAP

جلسه دهم دوره پیشرفته ابزار Nmap: گزینه های خروجی و دیباگینگ + فیلم

در این جلسه به معرفی سوئیچ ها، گزینه ها و تکنیک های خروجی در ابزار Nmap پرداخته شده است. در جلسه دهم سعی شده است کاربردی ترین گزینه ها که برای ذخیره نتایج اسکن و اشکال زدایی در Nmap استفاده می شود، بررسی گردد. این گزینه ها در ادامه…

جلسه نهم دوره پیشرفته ابزار Nmap: تکنیک های عبور از فایروال و IDS/IPS + فیلم

در این جلسه به معرفی سوئیچ ها، گزینه ها و تکنیک های عبور از فایروال و IDS/IPS در ابزار Nmap پرداخته شده است. در Nmap قابلیت هایی وجود دارد که به واسطه آنها می توان تجهیزات امنیتی را دور زد به این تکنیک ها Evasion گفته می شود. در…

جلسه هشتم دوره پیشرفته ابزار Nmap: گزینه های زمان بندی و عملکرد + فیلم

در این جلسه به معرفی سوئیچ ها و گزینه های زمان بندی و عملکرد در ابزار Nmap پرداخته شده است. در Nmap می توان انواع اسکن ها را پیکربندی ها و تنظیم کرد به طوری که اسکن براساس تنظیمات پیش فرض انجام نشود. گزینه های زمان بندی و عملکرد موجود…

جلسه هفتم دوره پیشرفته ابزار Nmap: تکنیک های شناسایی سیستم عامل و سرویس ها + فیلم

در این جلسه به معرفی سوئیچ ها و گزینه های شناسایی و کشف سیستم عامل و سرویس ها در ابزار Nmap پرداخته شده است. یکی از بهترین ویژگی های شناخته شده Nmap، تشخیص سیستم عامل از راه دور با استفاده از بررسی پشته TCP / IP است. Nmap یک سری بسته…

جلسه ششم دوره پیشرفته ابزار Nmap: تکنیک های اسکن پورت + فیلم

در این جلسه به معرفی سوئیچ ها و گزینه های اسکن پورت موجود در ابزار Nmap پرداخته شده است. ابزار Nmap به طور پیش فرض 1000 پورت رایج را روی سیستم های هدف اسکن می کند ولی اکثر سیستم ها ممکن است پورت های غیر متداول برای ارائه سرویس داشته…

جلسه پنجم دوره پیشرفته ابزار Nmap: تکنیک های پیشرفته اسکن + فیلم

در این جلسه به معرفی سوئیچ ها و گزینه های پیشرفته اسکن موجود در ابزار Nmap پرداخته شده است. ابزار Nmap به طور پیش فرض از یک اسکن ساده TCP روی همه سیستم های هدف استفاده می کند اما در برخی از شرایط ممکن است نیاز باشد اسکن های پیچیده تر…

جلسه چهارم دوره پیشرفته ابزار Nmap: گزینه های کاوش (قسمت دوم) + فیلم

در این جلسه به معرفی سوئیچ ها و گزینه های کاوش موجود در ابزار Nmap پرداخته شده است. در ابزار Nmap سوئیچ ها و گزینه های بسیار زیادی برای اهداف براساس نیاز ارائه شده است. بنابراین هر یک از این گزینه ها در جایگاه ها و موقعیت های خاص مورد…

جلسه چهارم دوره پیشرفته ابزار Nmap: گزینه های کاوش (قسمت اول) + فیلم

در این جلسه به معرفی سوئیچ ها و گزینه های کاوش موجود در ابزار Nmap پرداخته شده است. در ابزار Nmap سوئیچ ها و گزینه های بسیار زیادی برای اهداف براساس نیاز ارائه شده است. بنابراین هر یک از این گزینه ها در جایگاه ها و موقعیت های خاص مورد…

جلسه دوم دوره پیشرفته ابزار Nmap: مقایسه Nmap و Zenmap + فیلم

در این جلسه مقایسه مختصری بین ابزارهای Nmap و Zenmap صورت گرفته است. همانطور که در جلسات پیشن عنوان شد Nmap به دو صورت CLI و گرافیکی کار می کند. برای استفاده از حالت CLI کافی است که Nmap در ترمینال سیستم اجرا گردد و برای بهره گیری از…

جلسه سوم دوره پیشرفته ابزار Nmap: معرفی وایرشارک (Wireshark) + فیلم

در این جلسه معرفی مختصری در مورد ابزار وایرشارک (Wireshark) جهت استفاده در دوره پیشرفته ابزار انمپ صورت گرفته است. زیرا در جلسات آتی دوره انمپ برای مشاهده نوع بسته های ارسالی به سمت هدف نیاز است که بسته ها در ابزار وایرشارک بررسی شوند.…