بایگانی دسته

کتاب های انگلیسی سیستم عامل ویندوز

Windows Server 2016 Cookbook

یکی از کتاب های جامع در زمینه سرورهای ویندوزی، کتاب مورد اشاره است. شما با مطالعه این کتاب مدیریت کارها و سایر فعالیت های دیگر را در ویندوز سرور 2016 به صورت گرافیکی فرا خواهید گرفت و به مدیران سیستم های ویندوز سرور، مطالعه آن توصیه می…