بایگانی دسته

سایر کتاب های انگلیسی

Essentials of Cloud Computing

کتاب ملزومات رایانش ابری یکی از کتاب های جامع برای راه اندازی و داشتن ابر است که جنبه های متفاوت و کاربردی را پوشش می دهد به طوری که شناخت این جنبه ها منجر به طراحی بهتر و بهینه تر ابر خواهد شد. مشخصات کتاب: نام کتاب: Essentials of…