بایگانی دسته

موتور جستجو

ساختار موتورهای جستجو و جویشگرها

1- ساختار موتورهای جستجو اکنون شما یک ایده فازی از این که یک موتور جستجو چطوری کارها را انجام می دهد دارید اما اینجا بررسی دقیقتری درباره آن خواهیم داشت. در واقع موتورهای جستجو چندین بخش دارند، متاسفانه اطلاعات دقیق در مورد ساختار…