بایگانی دسته

فناوری اطلاعات و ارتباطات

SOC

فناوری اطلاعات چیست؟

فناوری اطلاعات یا تکنولوژی اطلاعات چیست؟ فناوری اطلاعات یا Information Technology که غالبا به اختصار (IT) نامیده می شود رویکرد جدیدی است که امروزه بسیار مهم و پر اهمیت می باشد. فناوری اطلاعات به استفاده از هر گونه رایانه، ذخیره سازی،…