آموزش پیکربندی Captive Portal در فایروال فورتی گیت + فیلم

در فایروال فورتی گیت قابلیت بسیار خوب و کاربردی به نام Captive Portal وجود دارد که در صورت فعال سازی آن، به راحتی می توان تمام کاربران یک شبکه متصل به فورتی گیت را از طریق Captive Portal احراز هویت کرد. بنابراین ترافیک کاربران یک شبکه از طریق فورتی گیت در صورتی عبور داده می شود که قبل از ارسال ترافیک، کاربران احراز هویت شوند. پس از احراز هویت موفق ترافیک از فایروال عبور می کند.

با Captive Portal شما می توانید دسترسی به سرورهای شبکه DMZ و شبکه WAN را برای کاربران شبکه LAN محدود کرد. در واقع قبل از دسترسی کاربران به شبکه های مورد نظر احراز هویت آنها انجام می شود.

در این آموزش براساس معماری زیر ترافیک کاربران شبکه LAN به شبکه WAN از طریق Captive Portal مدیریت می شود. کاربران در صورتی می توانند به اینترنت یا شبکه WAN دسترسی داشته باشند که قبل از آن از طریق RADIUS Server احراز هویت شوند. به عبارت دیگر احراز هویت کاربران شبکه LAN از طریق RADIUS Server قرار گرفته در شبکه DMZ انجام می شود و پس از احراز هویت موفق کاربران، آنها به شبکه اینترنت متصل می شوند.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی لطفا در وب سایت کیهان نت ثبت نام | ورود نمایید.

نظر بدهید

آدرس ایمیل تان منتشر نخواهد شد.